1Ребріна В. Сумні спогади/В. Ребріна // Безпека життєдіяльності, 2007. т.№4.-С.26-29