1Дегодюк Е. Правові основи екологічної безпеки України/Е. Дегодюк // Безпека життєдіяльності, 2007. т.№4.-С.22-25