1Досвід Японії: забруднення навколишньго середовища- повчальний приклад для України та інших країн світу // Екологічний вісник, 2007. т.№1-2.-С.6-8