1Марушевський Г. Дотримування екологічних прав. Україна- 2006 рік/Г. Марушевський // Екологічний вісник, 2007. т.№1-2.-С.23