1Кульчицкий С. Загадки українського голодомору/С. Кульчицкий // Політика і час, 2007. т.№5.-С.38-45