1Будін В. Україна: іновації, геоекономіка, геополітика/В. Будін // Політика і час, 2007. т.№5.-С.24-27