1Шпек Р. Україна- ЄС: крок до членства/Р. Шпек // Політика і час, 2007. т.№5.-С.8-10