1Підлужна Н. Індекси для проведення індексації грошових доходів населення/Н. Підлужна // Праця і зарплата, 2007. т.№17.-С.13-15