1Про запровадження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, пенредбачених за 2 етапом: Постанова.,3.05 07 №682 // Праця і зарплата, 2007. т.№17.-С.10