1Доходи населення і ринок праці // Праця і зарплата, 2007. т.№17.-С.4-5