1Тинченко Я. Последний гетман (Скоропадський)/Я. Тинченко // Фокус, 2007. т.№17.-С.77-79