1Мороз В. Порядок призначення пенсії військовослужбовцям/В. Мороз // Юрист консультує, 2007. т.№15.-С.1-6