1Любченко А. Про соціальні гарантії працівниакам освіти, охорони здоров'я та культури/А. Любченко // Праця і зарплата, 2007. т.№16.-С.17