1Сташків Т. Про роботу у вихідні дні та додаткові відпустки/Т. Сташків // Праця і зарплата, 2007. т.№16.-С.15