1Економіка України за січень- березень 2007 року // Урядовий кур'єр, 2007. т.24 кв. .-С.1,7