1Уманців Ю. Банківська система України в умовах глобалізації світового фінансового простору/Ю. Уманців // Фінанси України, 2006. т.12.-С.88-100