1Богуцький Ю. Чи має Україна випрошувати свої культурні цінності?/Ю. Богуцький // Культура і життя, 2007. т.№16.-С.2