1Мороз В. Порядок виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі, калітства або інвалідності військовослужбовця/В. Мороз // Юрист консультує, 2007. т.№13.-С.1-5