1Сироватка О. Кольристика Вайдільского роману ("Портрет Доріана Грея")/О. Сироватка // Всесвітня література, 2007. т.№4.-С.35-36