1Рябченко В. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: деякі концептуальні зауваження/В. Рябченко // Освіта, 2007. т.№13-14.-С.8-9