1Кремень В. Суспільство знань і якісна освіта/В. Кремень // Освіта, 2007. т.№13-14.-С.2-3