1Екологічно збалансовані технології в Україні // Бібліотека Всеукраїнської екологічноі ліги, 2007. т.№2.-С.1-35