1Манжола В. Квадратура інтеграційного кола/В. Манжола // Політика і час, 2007. т.№4.-С.14-17