1Полозенко Д. Пріоритети бюджетної політики- основа економічного зростаня/Д. Полозенко // Урядовий кур'єр, 2007. т.12 квітня .-С.8