1Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2008 рік (Бюджетної декларації): Постанова., 01.03.07 №316 // Державний вісник України, 2007. т.№5.-С.61-65