1Трейтгер М. Зовнішня торгівля Донецької області в 2006 році/М. Трейтгер // Меркурий, 2007. т.№3.-С.58-59