1Марко В. Осіяння в художній концепції Василя Симоненка/В. Марко // Дивослово, 2007. т.№4.-С.21-25