1Кириленко Н. "Серцем дужчаєм в скорботі...": сценарій/Н. Кириленко // Українська література в загальноосвітній школі, 2007. т.№4.-С.52-55