1Салій В. Писемність та книжкова справа в Київській Русі: сценарій/В. Салій // Шкільна бібліотека, 2007. т.№4.-С.73-74