1Вініченко І. Правове поняття інвестицій та інвестиційної діяльності/І. Вініченко // Інвестиції: практика та досвід, 2007. т.№6.-С.3-7