1Дьяконова Е. "Пята времени" Александра Дьяченко/Е. Дьяконова // Вперед, 2007. т.11-12 кв. .-С.30