1Карпенко А. Організація маркетингу промислового підприємства/А. Карпенко // Інвестиції: практика та досвід, 2007. т.№6.-С.25-29