1Лисак В. Формування системи менеджменту ринкового типу/В. Лисак // Інвестиції: практика та досвід, 2007. т.№6.-С.30-31