1Радзімовська С. Створення єдиного фінансового ринку в межах Європейського Союзу/С. Радзімовська // Інвестиції: практика та досвід, 2007. т.№6.-С.19-24