1Супричов О. Бельгія/О. Супричов // Географія та основи економіки в школі, 2007. т.№3.-С.38-40