1Супричов О. Нідерланди/О. Супричов // Географія та основи економіки в школі, 2007. т.№3.-С.41-43