1Супричов О. Люксембург/О. Супричов // Географія та основи економіки в школі, 2007. т.№3.-С.44-45