1Івченко Н. Естетика українського побуту: сценарій/Н. Івченко // Позакласний час, 2007. т.№4.-С.86-89