1Шепітько Г. Ім'я твоє- студент: сценарій/Г. Шепітько // Позакласний час, 2007. т.№4.-С.104-105