1Підвищено соціальні стандарти // Соціальний захист, 2007. т.№3.-С.3