1Папієв М. Наш головний обов'язок (ветерани війни)/М. Папієв // Соціальний захист, 2007. т.№3.-С.8-10