1Професійна пенсійна система: перспективи та проблеми // Людина і праця, 2007. т.№3.-С.7-9