1Васильченко Л. Смертна кара та права людини/Л. Васильченко // Безпека життєдіяльності, 2007. т.№3.-С.29-32