1Лібанова Е. Як подолати демографічну кризу/Е. Лібанова // Праця і зарплата, 2007. т.№12.-С.4-5