1Економіка України за січень- лютий 2007 року // Урядовий кур'єр, 2007. т.23 бер. .-С.1,7