1Кокіна В. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям- інвалідам/В. Кокіна // Урядовий кур'єр, 2007. т.23 бер. .-С.11