1Русанов О. Ринкові здобутки і прогалини/О. Русанов // Урядовий кур'єр, 2007. т.23 бер. .-С.10