1Музиченко В. Умови і оплата праці працівників культури/В. Музиченко // Праця і зарплата, 2007. т.№11.-С.11