1Мальцев В. Інновації для економіки палива та покращення довкілля/В. Мальцев // Урядовий кур'єр, 2007. т.21 бер. .-С.22