1Кокіна В. Додаткова відпустка одинокій матері/В. Кокіна // Урядовий кур'єр, 2007. т.20 бер. .-С.12